Garage doors

  • Garažna vrata čine više od 20% površine garaže.
  • Garažna vrata gledate svaki dan prilikom ulaska u dvorište ili garažu.
  • Izgled garažnih vrata može podići ukupan izgled vašeg objekta.
  • Investicija u kvalitetna garažna vrata je dugoročna.
  • Sigurna vrata štite vas i vašu djecu od neželjenih ozljeda, a vašeg limenog ljubimca od oštećenja.
  • Investicija od 10-20% više za kvalitetan proizvod nije dodatan trošak nego ulaganje koje se isplati već prilikom ugradnje vrata.
  • Jeftini proizvodi ne samo da kraće traju nego i cijelim svojim vijekom trajanja i korištenja stvaraju smetnje, probleme i buku.
  • Garažna vrata s većom izolacijom (40 mm) štede energiju i vaš novac.
  • Kupovinom kod provjerenih prodavaca dobijate dugoročnu podršku (servis, rezervni dijelovi, moguća nadogradnja, dodatna oprema).